10 бр./лот CH341A Series Burner Чип 24 EEPROM BIOS Сценарист 25 SPI LCD USB Flash програмист софтуер STC NEW series

w188233
В наличност
31.18лв.

Забележка: ESMT SST Series 25 може да бъде само чете, не може да се запише от-характеристики CH341A. 25\26Series списък на поддържащи устройства: AMIC A25L512 A25L05P A25L10P A25L010 A25L020 A25L20P A25L40P A25L040 A25L80P A25L016 A25L16P A25L032 ATMEL AT25F512 AT25F512B AT25F512A AT25FS010 AT25F1024 AT25F1024A AT25F2048 AT25DF021 AT25F4096 at25fs040 at25df041a AT26F004 AT26DF081A AT25DF161 AT26DF161A AT25DF321A AT26DF321 AT25DF321 AT25DF641 общ 25X005 25X05 25X10 25x20 25x40 25X80 25X16 25X32 25X64 25X12 25X12 25X1024 25X2048 EON EN25F05 EN25P05 EN25LF05 EN25F10 EN25LF10 en25d10 en25p10 en25f20 EN25D20 EN25LF20 EN25F40 EN25D40 EN25LF40 EN25Q80 EN25D80 EN25F80 EN25T80 EN25B16T EN25T16 EN25B16 EN25D16 EN25F16 EN25Q16 EN25P32 EN25Q32 EN25B32 EN25B32T EN25Q64 EN25B64 EN25B64T EN25F128 en25q128 ES es25p10 ES25P20 ES25M40A ES25M40 ES25P40 ES25M80 ES25M80A ES25P80 ES25M16 ES25M16A ES25P16 ES25P32 ESMT F25L04UA F25L004A F25L08PA F25L008A F25L016A F25L16PAF25L32QA F25L32PA GIGADEVICE GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25F40 GD25D80 GD25D80 GD25T80 GD25F80 GD25Q16 GD25Q32 GD25Q64 GD25Q128 KH KH25L8036D MXIC MX25V512 MX25L512 MX25L1005 MX25L2005 MX25L8035 MX25L4005A MX25V4035 MX25V4005 MX25V8005 MX25L8005 MX25L1635D MX25L1605D MX25L1608D MX25L3235D MX25L3208D MX25L3237D MX25L3225D MX25L3205D MX25L3206E MX25L6405D MX25L6455E MX25L6408D MX25L6406E MX25L6445E MX25L12805D MX25L12845E NEXFLASH NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80 NX25P16 NX25P32 NSHINE MS25X05 MS25X10 NS25X20 NS25X40 MS25X80 MS25X16 MS25X32 MS25X128 PMC PM25LV512A PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV016B SAIFUN SA25F005 SA25F010 SA25F020 SA25F040 SA25F080 SA25F160 SA25F320 SPANSION S25FL004A S25FL040A S25FL008A S25FL160 S25FL016A S25FL032A S25FL064A S25FL128P S25FL129P S25FL128A SST SST25VF512A SST25VF512 SST25VF010 SST25VF010A SST25VF020A SST25VF020 SST25VF040B SST25VF040A SST25VF040 SST25VF080B SST25VF016B SST25VF032B SST25VF064C ST M25P05A M25PE10 M25P10AM25P20 M25PE20 M25PE40 M25P40 M25PE80 M25P80 M25PX80 M25PX16 M25P16 M25PE16 M25PE32 M25PE32 M25PX32 M25PX64 M25PE64 M25P128 нч, winbond W25X10 W25X10L W25P10 W25X10AL W25X10A W25P20 W25X20AL W25X20A W25X20 W25X20L W25X40A W25P40 W25Q40BV W25X40L W25X40 W25X40AL W25Q80BV W25Q80V W25X80 W25P80 W25X80A W25X80L W25X80AL W25P16 W25Q16BV W25Q16V W25X16 W25Q32BV W25Q32V W25X32 W25P32 W25Q64BV W25X64 W25Q128BV =====списък на подкрепа устройства, 24 серии===== Atmel AT24C01B AT24C01B AT24C01A AT24C02 AT24C02A AT24C04B AT24C04B AT24C04A AT24C04A AT24C08A AT24C08B AT24C08B AT24C16 AT24C16A AT24C16B AT24C32B AT24C32A AT24C32A AT24C64 AT24C64A AT24C128 AT24C128A AT24C128B AT24C256B AT24C256 AT24C256A AT24C512B AT24C512A AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B Catalyst CAT24C01 CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24C02 CAT24C04 CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24WC08 CAT24WC16 CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24WC128 CAT24C128 CAT24WC256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24WC512 CAT24C1024 CAT24WC1024 Common 24C01 3V24C01 5V 24C02 3V 24C02 5V 24C04 5V 24C04 3V 24C08 3V 24C08 5V 24C16 5V 24C16 3V 24C32 5V 24C32 3V 24C64 5V 24C64 3V 24C128 5V 24C128 3V 24C256 5V 24C256 3V 24C512 5V 24C1024 3V 24C1024 5V 24C2048 5V 24C2048 3V 24C4096 FAIRCHILD FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24C16L FM24C32L FM24C64L FM24C128L FM24C256L FM24C512L FM HOLTEK HT24C01 HT24LC01 HT24C02 HT24LC04 HT24C04 HT24C08 HT24LC08 HT24C16 HT24LC16 HT24LC32 HT24C32 HT24C32 HT24LC64 HT24C64 HT24C128 HT24LC128 HT24C256 HT24LC256 HT24LC512 HT24C1024 HT24C1024 HT24C1024 ISSI IS24C01 IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16 IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256 IS24C512 IS24C1024 =====25\26 ===== CH341A ESMT SST?25 AMIC A25L512 A25L05P A25L10P A25L010 A25L020 A25L40P A25L040 A25L80 A25L016 A25L16P A25L032 ATMEL AT25F512 AT25F512B AT25F512A AT25FS010 AT25F1024 AT25F1024A AT25F2048 AT25DF021 AT25F4096 AT25FS040 AT25DF041A AT26F004 AT26DF081A AT25DF161 AT26DF161 AT26DF161AAT25DF321A AT26DF321 AT25DF321 AT25DF641 COMMON 25X005 25X05 25X10 25X20 25X40 25X80 25X16 25X32 25X12 25X256 25X512 25X1024 25X2048 EON EN25F05 EN25P05 EN25LF05 EN25F10 EN25LF10 EN25D10 EN25F20 EN25D20 EN25LF20 EN25F40 EN25D40 EN25LF40 EN25Q80 EN25D80 EN25F80 EN25P80 EN25P80 EN25B16T EN25T16 EN25B16 EN25D16 EN25F16 EN25Q16 EN25Q32 EN25Q32 EN25B32 EN25B32T EN25Q64 EN25B64T EN25F64T EN25F128 EN25Q128 ES ES25P10 ES25P20 ES25M40A ES25M40 ES25M80 ES25M80A ES25P80 ES25M16 ES25M16A ES25P16 ES25P32 ESMT F25L04UA F25L004A F25L08PA F25L008A F25L016A F25L16PA F25L32QA F25L32PA GIGADEVICE GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25F40 GD25D40 GD25Q80 GD25T80 GD25T80 GD25F80 GD25Q16 GD25Q32 GD25Q64 GD25Q128 KH KH25L8036D MXIC MX25V512 MX25L512 MX25L1005 MX25L2005 MX25L8035 MX25L4005A MX25V4035 MX25V4005 MX25V8005 MX25L1635D MX25L1605D MX25L1608D MX25L3235D MX25L3237D MX25L3225D MX25L3205D MX25L3206E MX25L6405D MX25L6455E MX25L6408D MX25L6406E MX25L6445EMX25L12805D MX25L12845E NEXFLASH NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80 NX25P16 NX25P32 NSHINE MS25X05 MS25X10 NS25X20 NS25X40 MS25X80 MS25X16 MS25X32 MS25X64 MS25X128 PMC PM25LV512A PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B PM25LV016B SAIFUN SA25F005 SA25F010 SA25F020 SA25F040 SA25F160 SA25F320 SPANSION S25FL004A S25FL040A S25FL008A S25FL160 S25FL016A S25FL032A S25FL064A S25FL128P S25FL129P S25FL128A SST SST25VF512A SST25VF512 SST25VF010 SST25VF010A SST25VF020A SST25VF020 SST25VF040B SST25VF040A SST25VF040 SST25VF080B SST25VF016B SST25VF032B SST25VF064C ST M25P05A M25PE10 M25P10A M25P20 M25PE20 M25PE40 M25PE80 M25PE80 M25PX80 M25PX16 M25P16 M25PE16 M25P32 M25PE32 M25PX32 M25PX64 M25P64 M25PE64 M25P128 НЧ, WINBOND W25X10 W25X10L W25P10 W25X10AL W25X10A W25P20 W25X20AL W25X20A W25X20 W25X20L W25X40A W25P40 W25Q40BV W25X40L W25X40 W25X40AL W25Q80BV W25Q80V W25X80 W25P80 W25X80A W25X80L W25X80AL W25P16 W25Q16BV W25Q16V W25X16 W25Q32BV W25Q32V W25X32 W25P32 W25Q64BV W25X64 W25Q128BV===На 24 серийния номер === ATMEL AT24C01B AT24C01A AT24C01A AT24C02A AT24C02B AT24C04B AT24C04A AT24C04A AT24C08A AT24C08B AT24C08B AT24C08B AT24C16A AT24C16B AT24C32B AT24C32A AT24C64 AT24C64A AT24C64B AT24C128 AT24C128A AT24C128B at24c256b at24c256 AT24C256A AT24C512B AT24C512A AT24C512 AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B катализатор CAT24C01 CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24C02 CAT24C04 CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24C08 CAT24WC16 CAT24C16 CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24C64 CAT24WC128 CAT24C128 cat24wc256 cat24c256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24C1024 CAT24WC1024 общ 24C01 3V 24C01 5V 24C02 3V 24C02 5V 24C04 5V 24C04 3V 24C08 3V 24C08 5V 24C16 5V 24C16 3V 24C32 5V 24C32 3V 24C64 5V 24C64 3V 24C128 5V 24C128 3V 24C256 5V 24C256 24c512 3V 24c1024 3V 24C1024 5V 24C2048 5V 24C2048 3V 24C4096 5V 24C4096 3V Fairchild FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24CОписание USB програмист Състояние:100% чисто нов и високо качество с чип CH341A подкрепа 24EEPROM и 25 SPI flash 8pin/16pin чип USB порт TTL, може getroot Онлайн за различни софтуерни инструменти за архивиране, изтриване, програмиране, калибриране и други движения осигуряват изход захранване 5V-3.3 V разпознае 25-та серия чип автоматично с 24/25 индикатор за състоянието на лампа SPI пин за подкрепа на разширяването на комунални услуги многофункционални машини, онлайн четка STC микроконтролер поддържа пълна гама от изтегляне на програмата,както и светлинни ефекти, яркост на монитора/ на контраста, настройка на ЕКТ, може да има някои малки разлики в цветовата гама на изображения и действителното елемент!

Етикети: софтуер за образователни игри, ch341a usb, софтуер за компютърни игри, софтуер за игри, bios сценарист, ch341a, ch341, 2sc3357, flash сценарист, адаптер ch341a.

Спецификация

  • Съвместим: Игрова Конзола
  • търговска марка: WQScosea
  • Съвместими Марка Глави.в / Модел: НЯМА